Velkommen til Valby-Vanløse Provsti.

 

Provstiet består af 10 kirker og 9 sogne.

4 af sognene ligger i Vanløsebydelen og 5 i Valby.

Til venstre er der mulighed for at klikke sig ind på de enkelte kirker og dermed få nærmere oplysninger om, hvad der foregår af gudstjenester og andre aktiviteter samt kirkens ansatte og adresse. (klik på billedet af den ønskede kirke)

 

Nyheder:     

Provstikontoret har pr. 12. november 2019 fået nyt telefonnummer: 51 81 41 32

 

Præsteansættelser

Maria Hjort er pr. 1. december ansat som sognepræst i Aalholm Kirke.

Johan Holm Nielsen er pr. 1. januar 2020 ansat som sognepræst i Vigerslev. Johan Hol Nielsen bliver ordineret den 5. januar 2020 kl. 17 i Københavns Domkirke. Indsættelsesgudstjenesten finder sted søndag den 12. januar 2020 kl. 14 i vigerslev kirke.

 

Budgetudvalget

Se referatet fra Budgetudvalgsmødet den 14. november 2019 her

 

Salmemaraton

Vi fortsætter succesen og kaster os denne gang over det nye salmebogstillæg '100 salmer'.

Salmemaraton er et fælles kirkeligt projekt i Valby-Vanløse Provsti. Fra marts 2019 frem til juli 2020 afholdes der hver tredje uge sangaftener på skift omkring i provstiets 10 kirker.

 

Information om menighedsrådsvalg 2020

​1. januar 2020 træder en ny valgform til menighedsråd i kraft. Den nye valgform indebærer, at alle menighedsråd vælges på et møde 15. september 2020: valgforsamlingen. Menighedsrådene bliver klædt på til opgaven gennem et informations- og undervisningsprojekt, som fællesfonden har støttet. Det indeholder bl.a.

1. november 2019: Hjemmesiderne www.valgportalen.menighedsraad.dk og www.menighedsraadsvalg.dk åbner, hvor man kan finde relevante informationer om rekruttering og valget i 2020.

Medio januar 2020: De endelige regler om valget offentliggøres af Kirkeministeriet, og de bliver bl.a. tilgængelige på den digitale arbejdsplads - DAP.

Januar, februar og marts 2020: Afholdelse af en lang række valgkurser, hvor valgbestyrelserne lærer alt, hvad der er værd at vide om den nye valgform (læs mere her: www.menighedsraad.dk/kurser).  

April-september 2020: Folkekirkemedlemmer informeres om valg.

12. maj 2020: Offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne.
På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. 

15. september 2020: Valgforsamling
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.  Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
Loven gør det muligt, at der efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg. Der udvikles e-læring om dette. 

1. søndag i advent, den 29. november 2020: Det nye menighedsråd tiltræder, og arbejdet kan gå i gang for det nye hold.