Velkommen til Valby-Vanløse Provsti.

 

Provstiet består af 10 kirker og 9 sogne.

4 af sognene ligger i Vanløsebydelen og 5 i Valby.

Til venstre er der mulighed for at klikke sig ind på de enkelte kirker og dermed få nærmere oplysninger om, hvad der foregår af gudstjenester og andre aktiviteter samt kirkens ansatte og adresse. (klik på billedet af den ønskede kirke)

 

Nyheder:     

 

Budgetsamråd onsdag den 26. juni 2019 kl. 19:30 i Hyltebjerg Kirke i krypten.

Indgang via parkeringspladsen.

 

 

Ny præst i Adventskirken

Menighedsrådet i Adventskirken har ansat sognepræst Camilla Diderichsen pr. 1. maj 2019. Camilla Diderichsen kommer fra et embede på Stevns (Endeslev, Vråby og Himlingøje).
Der er indsættelse ved gudstjenesten den 12. maj kl.10:30 ved Provst Finn Vejlgaard.

 

Provstiudvalget har ansat Mette Schwaner som provstisekretær pr. 1. marts 2019.

Mette Schwaner kommer fra en stilling i Kirkeministeriet, hvor hun igennem de sidste 25 år har beskæftiget sig med flere af ministeriets sagsområder bl.a. kirker og kirkegårde. De sidste 8 år har Mette beskæftiget sig med ministeriets intern økonomi.
Mette er 45 år gammel og mor til Rasmus på 15 år.

 

Salmemaraton

Vi fortsætter succesen og kaster os denne gang over det nye salmebogstillæg '100 salmer'.

Salmemaraton er et fælles kirkeligt projekt i Valby-Vanløse Provsti. Fra marts 2019 frem til juli 2020 afholdes der hver tredje uge sangaftener på skift omkring i provstiets 10 kirker.