Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Provstiudvalget

Til provstiudvalg vælges mindst 4 og højst 8 læge medlemmer samt 1 repræsentant for provstiets præster.

Provsten er født medlem.

Provstiudvalget vælges for en 4-årig periode (den nuværende valgperiode udløber i år 2021). Ved valget i 2013 blev det bestemt at provstiudvalget i Valby-Vanløse provsti skal bestå af 5 læge medlemmer samt præsterepræsentanten.

Til provstiudvalget er for indeværende periode (2017 - 2021) følgende valgt:

Næstformand Kai Wøldike Bested      Kai Wøldike Bested - Valby sogn, næstformand og medlem af Budgetudvalget

 

Menigt medlem Carsten Albertsen      Carsten Albertsen - Advent sogn, mdl. af Budgetudvalget

 

Menigt medlem Dorte Viborg     Dorte Viborg - tidl. Aalholm sogn, nu udenfor menighedsråd

 

Præsterepræsentant Sognepræst Karin Thanning Christensen    Karin Thanning Christensen - Johannes Døber sogn samt sognepræst

 

(Nyt medlem - billede mangler p.t.)

Ulrich Piltoft - udenfor menighedsråd

 

Menigt medlem Knud Sørensen   Knud Sørensen - Timotheus sogn

 

Formand provst Finn Vejlgaard   Provst Finn Vejlgaard er valgt til formand for provstiudvalget.