Til provstiudvalg vælges mindst 4 og højst 8 læge medlemmer samt 1 repræsentant for provstiets præster.

Provsten er født medlem.

Provstiudvalget vælges for en 4-årig periode (den nuværende valgperiode udløber i år 2021). Ved valget i 2013 blev det bestemt at provstiudvalget i Valby-Vanløse provsti skal bestå af 5 læge medlemmer samt præsterepræsentanten.

 

Til provstiudvalget er for indeværende periode (2017 - 2021) følgende valgt:

 

Kai Wøldike Bested - Valby sogn, næstformand og medlem af Budgetudvalget

 

 

Carsten Albertsen - Advent sogn, mdl. af Budgetudvalget

 

 

Dorte Viborg - tidl. Aalholm sogn, nu udenfor menighedsråd

 

 

Karin Thanning Christensen - Johannes Døber sogn samt sognepræst

 

(Nyt medlem - billede mangler p.t.)

Ulrich Piltoft - udenfor menighedsråd

 

 

Knud Sørensen - Timotheus sogn

 

 

 

Provst Finn Vejlgaard er valgt til formand for provstiudvalget

og kan træffes via provstikontoret eller på telefon 38 71 61 32.